Top 5 trình tạo video intro youtube trên điện thoại đơn giản

Top 5 trình tạo video intro youtube trên điện thoại đơn giản

Top 5 trình tạo video intro youtube trên điện thoại đơn giản cho bạn!Bạn muốn có một đoạn intro hay còn gọi 1 đoạn video dạo đầu ngắn khoảng 5 đến 15 giây đặt trước mỗi video trên kênh youtube,facebook, instagram hay tik tok… của mình.