Cách xóa ứng dụng bị ẩn trên iphone

Cách xóa ứng dụng bị ẩn trên iphone hay gỡ bỏ cài đặt ứng dụng nhưng không tìm thấy icon trên màn hình chính. Giả sử có một số ứng dụng bạn cần gỡ bỏ cài đặt nhưng lại không tìm thấy biểu tượng ứng dụng trên màn hình chính hoặc cũng không tìm thấy … Đọc tiếp