Liên hệ

liên hệ

Gửi phản hồi, đóng góp ý kiến, đặt banner quảng cáo… Vui lòng nhập vào biểu mẫu liên hệ bên dưới >

Hoạt động

Trang web: 24/7.
Team support:
Monday – Sunday: 7a.m. – 10p.m.

Gmail

k98gaming123@gmail.com

Địa chỉ

Buon Ma Thuot,
Viet Nam


Lưu ý: Nếu biểu mẫu phản hồi không gửi được hoặc không có phản hồi từ team support trong vòng 24h. Vui lòng mở gmail và gửi tin nhắn đến địa chỉ: k98gaming123@gmail.com