Cách tắt đọc số cuộc gọi Đến trên iphone (tắt Tiếng thuyết minh siri)

Làm sao để tắt đọc số cuộc gọi đến trên iphone. Một số điện thoại iphone khi có cuộc gọi đến sẽ kèm theo tiếng đọc thuyết minh của siri. Thông thường siri sẽ đọc tên lưu trong danh bạ hoặc số điện thoại.

Điều này gây khó chịu cho người sử dụng vì thông thường nó không có ý nghĩa lắm với một số trường hợp. Vấn đề này do một cài đặt đơn giản trong máy. Có lẽ bạn đã vô tình bật nó lên.

Để tắt bật đọc số cuộc gọi đến trên iphone. Bạn làm như sau:

B1: Vào cài đặt máy > chọn mục điện thoại.

B2: Chọn thông báo cuộc gọi > chọn mục không để tắt hoàn toàn nó. Như vậy là xong.

Giải nghĩa: Trong mục thông báo cuộc gọi này còn có thêm các mục là Tai nge & ô tô, chỉ tai nge.

  • Tai nge & ô tô: Giọng đọc thông báo có cuộc gọi đến khi tai nghe hoặc ô tô có Bluetooth được kết nối. Với Airpods thế hệ 2 và một số tai nge beats được kết nối, bạn có thể trả lời điện thoại mà không cần nói Hey siri. Cái này hỗ trợ rất tốt khi đang lái xe. Thông thường mình sẽ để chế độ này thay vì tắt hoàn toàn.
  • Chỉ tai nge: Giọng đọc thông báo cuộc gọi đến chỉ khi tai nghe được kết nối.

Xem thêm:

* 4 cách giấu ảnh trên điện thoại iphone siêu bí mật.

* cách giấu ảnh trên điện thoại android (sasmung, vsmart, xiaomi…)

Viết một bình luận